Nå er skinnegangen fjernet

Mandag 6.august i fjor gikk det aller siste toget fra Porsgrunn til Larvik gjennom Bjørkedalen, Oklungen og langs Farris. Nå er det lite igjen som minner om en over 100 år gammel jernbanehistorie.

Bjørkedalen før og nå. Bildet til venstre er fra 23.juli 2018. Bildet til høyre er fra 19.april 2019.
Oklungen før og nå. Bildet til venstre er fra 23.juli 2018. Bildet til høyre fra 19.april 2019.

Bane Nor har allerede rukket å fjerne skinner, kjøreledninger og sviller. Da jernbanen mellom Skien og Larvik åpnet for trafikk 23.november 1882, kostet den tolv millioner å bygge. Da det første toget kjørte på det nye dobbeltsporet fra Porsgrunn til Farriseidet mandag 24.september i 2018, hadde det kostet 7,4 milliarder å bygge den moderne jernbanen.Dette kan du lese mer om i denne saken jeg laget for Telemarksavisa i fjor.

Nå er det grus der toget gikk gjennom Bjørkedalen i Porsgrunn.
Ved Oklungen stasjon er også skinnegangen og stasjonsbygningen borte.

Det er en drøm å komme seg fra Porsgrunn til Larvik på kun tolv minutter. Lokføreren holder en hastighet på 180 kilometer i timen for å holde seg til tidsplanen, men banen er bygd for å takle hastigheter helt opp til 250 kilometer i timen. Mellom Grenland og Larvik sparer reisende over 20 minutter i forhold til tidligere. Nylig skrev jeg en sak for Telemarksavisa som tar for seg den nye hverdagen for konduktører, lokførere og passasjerer på Vestfoldbanen.

Lokfører Christian Fjeld har fått en helt annen arbeidsdag etter at dobbeltsporet mellom Porsgrunn og Farriseidet kom på plass.

Men, nå er altså skinner, sviller og annen jernbaneteknikk borte. Det kan bli en lang prosess med mange og lange debatter om etterbruken. Flere har tatt til orde for en tursti der toget gikk, mens bøndene naturlig nok ønsker å få tilbake jordbruksarealet de måte avse da banen ble bygd på 1800-tallet.

Ved Oklungen stasjon, eller det som var Oklungen stasjon, står det en staut bauta i skogkanten rett over der sporet gikk:

«Til minde om L.A.Braathu – stationsmester ved Aaklungen 1882-1906»

Hva som skjer med bautaen over den første stasjonsmesteren på Oklungen stasjon, er det ikke godt å si.

Bautaen til minne om Oklungens første stasjonsmester blir nå stående midt ute i ingenmannsland.

Det er heller ikke godt å si når vi kommer til å se Grenlandsbanen realisert. I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029, vedtatt av Stortinget, er det satt av midler til planlegging i siste halvdel av planperioden. Det det ikke er satt av penger til er dobbeltspor mellom Porsgrunn og Skien. Bane Nor skriver selv at de per i dag ikke har en avtale med Jernbanedirektoratet om denne strekningen.

Mitt ønske og min drøm er at vi får en regjering som er villige til å satse stort på jernbane i årene som kommer. Både fordi jeg elsker tog, men aller mest på grunn av effekten på klima og miljø.

Skien stasjon, en tidlig morgen rett før avgang for 06.08-toget til Oslo S.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor