Historien bak bildet: Nektet for å ha kjørt ulovlig

Politiet gjennomfører stadig vekk kontroller langs veiene i Telemark – både på småveier og langs de store gjennomfartsårene. Det er bra. Ruspåvirkede sjåfører og sjåfører som kjører uforsvarlig og hinsides fort, har ingenting på veiene våre å gjøre.

I 2013 var jeg som fotograf med da Utrykningspolitiet hadde fartskontroll med laser på E18 sørgående mellom Bamble og Kragerø. Politimannen Steinar Hynne sto strategisk plassert på en bru over E18, og han var ikke synlig for bilistene som kom kjørende nordfra.

Stort sett kjørte de fleste bilister fornuftig og lovlig. Men, selvsagt var det enkelte unntak. Som denne bilisten i den røde bilen på bildet. Ikke nok med at han kjørte for fort, i tillegg kjørte han på et sperrefelt begrenset av heltrukken linje.

Her ble sjåføren tatt på fersken på E18 i Telemark.

Steinar Hynne meldte fra til patruljen som sto og vinket lovovertrederen noen kilometer nærmere Kragerø. Sjåføren nektet først for at han hadde gjort noe galt, men patruljen hadde fått beskjed fra Hynne at situasjonen var fotografert og dokumentert av en fotograf i Varden. Da nektet han ikke lenger.

Bildet ble naturlig nok brukt i avisa dagen etter, og jeg hadde fått et så godt bilde jeg kunne få på et slikt oppdrag.